Dit is Delta-P

Delta-P richt zich op inregelen en regeltechniek. Inzicht in luchtkwaliteit en het ontwikkelen en uitvoeren van slimme oplossingen vormen de kern van Delta-P. Het team bestaat uit 15 gedreven en gespecialiseerde vakmensen. Samen zorgen zij voor optimaal comfort in binnenruimtes.Een gezond en veilig binnenklimaat

Luchtkanalenberekening
Koellastberekening
Temperatuur overschrijdingsberekening
Warmteverliesberekeningen
Thermografische metingen
Geluidsmetingen
Druk- of luchtdichtheidsmetingen
Leidingnetberekening
Microbiologisch onderzoek
Klimaatboom
Klimaatonderzoek
Luchtzijdig inregelen
Stofonderzoek