WeL Groep, diensten, Watermonstername
Picture

Watermonstername

Het nemen van watermonsters voor onderzoek op legionella maakt onderdeel uit van een risico-inventarisatie. Het is van groot belang om te weten of gebruikers van de installatie nu een bepaald risico lopen. Het laten nemen van watermonsters is de enige manier om te kunnen monitoren of de installatie (nog steeds) vrij is van legionella. Voor prioritaire installaties is het verplicht om iedere zes maanden watermonsters te laten nemen voor onderzoek op legionella. Daarnaast zijn er nog andere situaties waarbij het verplicht is om watermonsters te nemen, zoals bij een centrale ontharder. Ook deze monsternames kunnen wij verzorgen.

Wij werken samen met geaccrediteerde laboratoria. Hierbij bieden wij de zekerheid dat alle onderzoeken en rapportages voldoen aan de eisen die gesteld worden in de regelgeving.

De uitslagen van de watermonsters worden digitaal verzonden. Als er een overschrijding van een norm is geconstateerd dan wordt tevens een eerstelijnsadvies bijgeleverd waarin is opgenomen welke maatregelen er getroffen moeten worden om besmetting van personen te voorkomen en de overschrijding te verwijderen.


Watermonstername

Keerklepcontrole
Beheersmaatregelen
Risicoanalyse en beheersplan
Brononderzoek
Reiniging en desinfectie
Legionellafilters en douchekoppen
Digitaal beheer
Technische installatie aanpassingen
Waterzijdig inregelen
Terug naar diensten overzicht