WeL Groep, diensten, Waterzijdig inregelen
Picture

Waterzijdig inregelen

Is het op jouw locatie vaak te warm of juist te koud? Schommelt de temperatuur te veel of is het energieverbruik te hoog? Dan kan het zijn dat de waterinstallatie niet meer optimaal functioneert. In dat geval is het (opnieuw) waterzijdig inregelen van uw klimaatinstallatie de oplossing.

Door het meten van de volumestromingen in een waterzijdige installatie zorgen wij voor inzicht in het functioneren ervan. Wanneer er geen meetmogelijkheden in deze installatie zitten, biedt een ultrasoonmeting uitkomst.

Aan de hand van de verkregen informatie balanceren wij de waterzijdige installaties proportioneel in volgens ISSO-publicatie 31 (richtlijn voor metingen van technische installaties). Uiteindelijk worden de pompen ingesteld op de juiste opvoerhoogte.

Alle resultaten worden vastgelegd in een rapportage, opgesteld conform ISSO-publicatie 31, met tekeningen, meetresultaten en aanbevelingen.


Waterzijdig inregelen

Legionellafilters en douchekoppen
Watermonstername
Beheersmaatregelen
Digitaal beheer
Risicoanalyse en beheersplan
Brononderzoek
Keerklepcontrole
Technische installatie aanpassingen
Reiniging en desinfectie
Terug naar diensten overzicht